can ho saigon pearl

Vị trí chiến lược, sát cầu Thủ Thiêm, sông Sài Gòn

Thông Tin - Sự Kiện